Under ett samtal

Som socialarbetare ställs du inför många olika typer av situationer och ställningstaganden. Den här modulen innehåller tre block som behandlar olika förhållningssätt och enkla knep som kan vara bra att ha med sig under ett barnsamtal. Det första handlar om hur man blir mer närvarande i ett samtal och hur man visar empati och bekräftar barnet utan att ens egna känslor tar över. Det andra behandlar mer komplicerade situationer, som hur man börjar prata med ett barn om svåra frågor och vad man kan göra när ett barn inte vill prata. I det tredje blocket ges exempel på några vanliga samtalstekniker.

Till varje film finns en kort sammanfattning av innehållet, men för att få med alla aspekter av samtalet och dess innehåll bör man titta på filmerna i sin helhet.

Så stärker du barnet under samtalet

Det är viktigt att du klarar av att härbärgera (ta emot) barnets berättelse och känslor utan att visa att du själv blir upprörd eller ledsen.

Du kan hjälpa barnet genom att: 

  • Avdramatisera: Berätta att det finns andra barn som varit med om liknande saker och att barnet inte är ensamt.
  • Bekräfta: Bekräfta att barnets handlingar och känslor är adekvata. "Jag förstår att du blev rädd när...”
  • Affirmera: Stärk barnet i att det är kompetent. "Vad klokt av dig att tänka så..." 
Närvaro och aktivt lyssnande

Filmer (14:41 minuter)


Hur gör jag för att öppna upp ett samtal?

Visa film 2.1 (03:36 min)

Hur visar jag närvaro i ett samtal?

Visa film 2.2 (00:52 min)

Konsten att vara snäll

Visa film 2.3 (02:15 min)

Hur hanterar jag starka känslor i ett samtal?

Visa film 2.4 (01:44 min)

Är det okej att visa egna känslor?

Visa film 2.5 (02:07 min)

Diskussionsmaterial (20-60 min)


Diskussionsfrågor: Närvaro och aktivt lyssnande

Ladda hem PDF

Diskussionsfrågor: Närvaro och aktivt lyssnande

Ladda hem PowerPoint
Svåra frågor och ställningstaganden

Filmer (16:39 minuter)


När är det lägligt att börja prata om svåra frågor?

Visa film 2.6 (02:35 min)

Gå in i samtalet med en hypotes

Visa film 2.8 (00:51 min)

När och hur ska jag börja prata om sexuella övergrepp?

Visa film 2.9 (03:25 min)

Finns det en risk att jag informerar för mycket?

Visa film 2.10 (03:14 min)

Hur hanterar jag ord mot ord- situationer?

Visa film 2.11 (03:44 min)

Diskussionsmaterial (20 min–1.5 timmar)


Diskussionsfrågor: Svåra frågor

Ladda hem PDF

Diskussionsfrågor: Svåra frågor

Ladda hem PowerPoint
Samtalstekniker

Filmer (15 minuter)


Öppna, slutna och ledande frågor

Visa film 2.12 (01:29 min)

Barnkonventioner och ”Bra och dåliga hemligheter".

Visa film 2.14 (01:41 min)

Hur gör jag när ett barn är tyst?

Visa film 2.15 (04:55 min)

Hur gör jag när barnet ger en otydlig tidsangivelse?

Visa film 2.16 (04:58 min)

Hur avrundar jag och avslutar jag ett samtal på ett bra sätt?

Visa film 2.17 (02:49 min)

Diskussionsmaterial (20 min-3 timmar)


Diskussionsfrågor: Samtalstekniker

Ladda hem PDF

Diskussionsfrågor: Samtalstekniker

Ladda hem PowerPoint

Övningsuppgift: Samtalstekniker

Ladda hem PowerPoint

Checklista för samtalstekniker

Ladda hem PDF

Checklista: Solfjädern

Ladda hem PDF