Om metodstödet

Barn har rätt att bli hörda och delaktiga i alla frågor som rör dem. Ändå visar studier att det görs få samtal med barn inom socialtjänsten idag. Det kan i sin tur leda till att insatserna blir dåligt anpassade efter barns behov och förutsättningar. Det finns såklart flera anledningar till att det ser ut på det här sättet, men i det här metodstödet har vi fokuserat på sådant som underlättar kollegialt lärande, övning och självreflektion.

Vår önskan är att metodstödet ska:

  • Vara enkelt och lättillgängligt.
  • Belysa vanliga frågor som socialarbetare har om barnsamtal.
  • Vara ett stöd och ett komplement till metoder och verktyg som socialarbetare redan använder i sitt dagliga arbete.
  • Användas av utbildade socionomer med kunskap om de lagar och förordningar som reglerar socialt arbete. 

En stor del av socialt arbete handlar om individuella bedömningar och etiska ställningstaganden, vilket skapar en komplexitet i mötet med klienter. För att belysa de mer komplexa aspekterna av barnsamtal har vi en längre text i fördjupningsmodulen som kan fungera som diskussionsunderlag på era arbetsplatser. 

Så här kan du använda materialet


Filmer 

Metodstödet består av videoinspelade samtal med en panel bestående av fyra erfarna socialarbetare, både utredare och familjebehandlare. Panelens reflektioner utgår i huvudsak från frågor som ställts av socialarbetare. De inspelade samtalen kan ses oberoende av varandra, men är tematiskt indelade i olika moduler och block.

Diskussionsfrågor

Till varje block finns diskussionsfrågor och övningar som man kan arbeta med på egen hand eller i en arbetsgrupp. Dessa kan laddas ned både som PDF och Powerpoint. Materialet kan till exempel användas som en punkt på en planeringsdag eller ett arbetsgruppsmöte. Ni kan antingen välja ut ett specifikt område som ni ska fördjupa er i eller gå igenom större delar av materialet under en längre period.  

Tidsåtgång

Varje block tar mellan femton minuter och tre timmar att genomföra, beroende på hur många frågor ni väljer att arbeta med. Uppskattad tidsåtgång står angivet vid respektive avsnitt. Tänk på att kontinuitet är viktig. Det är ofta lika effektivt att avsätta lite tid för övning och reflektion med jämna mellanrum som att avsätta mycket tid vid ett enstaka tillfälle.