Prata med barn

Ett metodstöd skapat av och för socialarbetare

”Prata med barn” är ett metodstöd som vänder sig till dig som arbetar med barn inom socialtjänsten. Här ges svar på vanliga funderingar som socialarbetare har om barnsamtal samt konkreta tips, övningar och checklistor som kan användas både individuellt och i arbetsgrupper.

Metodstödet är framtaget av erfarna socialarbetare med vetskapen om att det finns många inom socialtjänsten som känner osäkerhet inför att prata med barn. Det kan finnas en oro för att samtalet ska göra saker värre för barnet, en känsla av otillräcklighet inför sina egna eller barnets förväntningar eller funderingar på hur man får samtalet att handla om rätt saker. I vissa fall kan det också finnas en förvirring inför de olika samtalsmetoder och verktyg som används inom socialtjänsten idag. Vi har därför gått tillbaka till det som är mest grundläggande i ett samtal: nyfikenhet, närvaro och aktivt lyssnande. Vår förhoppning är att metodstödet därmed ska stärka socialarbetares självförtroende och i förlängningen leda till att fler samtal blir av.

Webbsidan ägs och administreras gemensamt av FoU Nordost och FoU Nordväst.