Före ett samtal

Ett sätt att bli tryggare i samtalssituationen är att förbereda sig väl. Den här modulen innehåller tre block som rör förberedelsearbetet. Det första handlar om rädslor och farhågor som socialarbetare kan ha inför ett barnsamtal. Det andra behandlar ställningstaganden som är bra att fundera igenom innan ett samtal samt några konkreta tips att ta med sig i förberedelsearbetet. Det tredje handlar om hur man kan göra barn delaktiga i samtalet från start.

Till varje film finns en kort sammanfattning av innehållet, men för att få med alla aspekter av samtalet och dess innehåll bör man titta på filmerna i sin helhet.

Att bli trygg inför samtalet

Det är vanligt att vara nervös inför samtal med barn i en utsatt situation. Det kan ses som ett uttryck för att du tar samtalet på allvar, men det ska inte hämma dig från ditt viktiga arbete.

  • Var förberedd
  • Reflektera över din roll 
  • Ha realistiska förväntningar på samtalet
  • Fastna inte i perfektionism - ta lärdom av dina erfarenheter
Vanliga rädslor och farhågor

Filmer (4:33 minuter)


Vad kan jag göra för att minska min oro?

Visa film 1.1 (02:23 min)

Finns det tillfällen då man inte bör prata med barn?

Visa film 1.2 (02:10 min)

Diskussionsmaterial (30-45 minuter)


Diskussionsfrågor: Vanliga rädslor och farhågor

Ladda hem PDF

Diskussionsfrågor: Vanliga rädslor och farhågor

Ladda hem PowerPoint
Förberedelser inför olika samtalssituationer

Filmer (18:59 minuter)


Hur kan jag förbereda mig inför ett samtal?

Visa film 1.3 (01:24 min)

Bör barnets vårdnadshavare vara med i samtalet?

Visa film 1.4 (02:36 min)

Hur gör jag när ett barn har träffat flera myndighetspersoner tidigare?

Visa film 1.5 (04:06 min)

Kan barnets syskon vara med i samtalet?

Visa film 1.6 (01:57 min)

Vilka är för- och nackdelarna med att vara två handläggare i ett samtal?

Visa film 1.7 (01:58 min)

Vad bör jag tänka på när det gäller samtal med äldre respektive yngre barn?

Visa film 1.8 (00:51 min)

Från vilken ålder är det lämpligt att ha samtal med barn? Finns det en åldersgräns?

Visa film 1.9 (01:40 min)

Hur långt bör ett barnsamtal vara?

Visa film 1.10 (01:45 min)

Diskussionsmaterial (20 min – 1.5 timme)


Diskussionsfrågor: Förberedelser inför olika samtalssituationer

Ladda hem PDF

Diskussionsfrågor: Förberedelser inför olika samtalssituationer

Ladda hem PowerPoint

Övningsuppgift: Före ett samtal

Ladda hem PowerPoint

Checklista för förberedelser

Ladda hem PDF
Barns delaktighet

Filmer (1:25 minuter)


Vad kan jag göra för att barnet ska känna sig delaktigt från start?

Visa film 1.11 (01:56 min)

Diskussionsmaterial (20 min – 1.5 timme)


Diskussionsfrågor: Barns delaktighet

Ladda hem PDF

Diskussionsfrågor: Barns delaktighet

Ladda hem PowerPoint

Checklista för barns delaktighet

Ladda hem PDF