Om oss

”Prata med barn” är resultatet av ett utvecklingsprojekt som drevs av FoU Södertörn under 2018 och som handlade om barns medskapande i socialtjänsten. En arbetsgrupp med representanter från FoU Södertörns ägarkommuner beslutade att projektets fokus skulle ligga på barnsamtal och barns delaktighet. Arbetsgruppen kom också med önskemål om att det skulle vara ett lättillgängligt och enkelt material som kunde användas av socialarbetare ”på golvet”. Idag administreras och utvecklas sidan gemensamt av FoU Nordost och FoU Nordväst.

Vi som gjort materialet består av forskningsledare från ovanstående FoU- enheter, socialsekreterare, behandlare och kompetensutvecklingsledare från individ- och familjeomsorgen i Huddinge kommun samt en webbdesigner.

Det är dock många som medverkat till att det här metodstödet kommit till och utvecklats i flera omgångar. Först och främst de socialsekreterare och behandlare från Huddinge och Nacka kommun som generöst delat med sig av sina erfarenheter och funderingar. Genom olika referensgrupper har vi också fått viktig input från utvecklingsledare och socialarbetare i Södertälje, Norrtälje, Täby, Upplands Bro, Tyresö samt Barn och Unga i Linköping /FoU Centrum Östergötland. Familjecentralen i Huddinge Centrum har bidragit genom att låna ut sina lokaler till oss under inspelningsdagarna.

Vi vill såklart även tacka våra föregångare - alla kloka barn och kollegor - som gemensamt skapat de tekniker och begrepp vi fritt använder oss av här!

 

Panelen från filmerna består av:

Marie Agnesjö

Leg. Barn & ungdomspsykoterapeut
Huddinge kommun

Marie har sedan ett år tillbaka en tjänst som barnpsykoterapeut inom Öppenvården 0-20 år i Huddinge kommun. Hon har  arbetat i mer än 15 år med barn och deras familjer som familjebehandlare (Järfälla, Farsta och Huddinge), barngruppledare samt som kurator och leg.psykoterapeut på BUP i Skärholmen. Marie har särskilt intresserat sig för samtal med barn, trauma- och anknytningsteori. Som familjebehandlare i Farsta var hon med och tog metoden Trygghetscirkeln (COS) till Sverige.

Carolin Clemente

Socialsekreterare
Huddinge Kommun

Carolin är socionom och arbetar som utredande socialsekreterare på barnenheten i Huddinge kommun sedan fem år tillbaka och leder barngrupper med fokus på föräldrar som missbrukar. Hon läser i dagsläget grundläggande utbildning i psykoterapi. Carolin är anställd av Svenska Handbollförbundet och sitter i Trygghetsrådet med uppdrag att föreläsa, handleda och förebygga övergrepp och våld inom svensk handboll.

Therese Bergsell

Utvecklingsledare
Huddinge Kommun

Therese är socionom och har arbetat inom socialtjänsten i 11år främst med föräldrastöd och förebyggande arbete tillsammans med elevhälsan. Den senaste åren har hon även jobbat med traineeprogram för socionomstudenter och utvecklingsfrågor för individ- och familjeomsorg.

Lotta Molander

Kvinno och tjejjouren
Huddinge

Lotta har arbetat som familjebehandlare i över trettio år och har idag en tjänst på Huddinge Kvinnojour. Hon har ett flertal utbildningar med sig, bland annat i sorgebearbetning, barn-familje-institutions kunskap och barn och ungdomspsykiatri. Hon är certifierad EQ -handledare och gruppledare. Lotta föreläser om våld i nära relationer och har även gjort filmen ”Jag sa att jag hade en mardröm” i samarbete med Annika Ernst och Unizon.