Efter ett samtal

Den här modulen består av två block. Det första handlar om saker som kan vara bra att göra efter ett samtal, exempelvis återkoppla till barnet och reflektera över den information och de insikter du fått. Detta är ett viktigt område som ofta blir försummat. Det andra handlar om hur ni på arbetsplatsen kan använda er av varandras kunskap och erfarenheter.

Till varje film finns en kort sammanfattning av innehållet, men för att få med alla aspekter av samtalet och dess innehåll bör du titta på filmerna i sin helhet.

Avsätt tid för reflektion

  • Ta lärdom av dina erfarenheter. Efter varje barnsamtal kan du ta en stund för självreflektion. Vad gick bra och vad kan göras annorlunda nästa gång?
  • Ta tillvara på din egen och dina kollegors kompetens. Planera specifika tillfällen där ni kan utbyta tankar och erfarenheter av att genomföra barnsamtal.
  • Se till att barnsamtalen blir av. Fundera över vad som gör att ett samtal blir bra och varför vissa barnsamtal inte genomförs.
Efterarbete

Filmer (2:14 minuter)


Vad bör jag tänka på efter ett samtal?

Visa film 3.1 (02:14 min)

Diskussionsmaterial (15-45 minuter)


Diskussionsfrågor: Efterarbete

Ladda hem PDF

Diskussionsfrågor: Efterarbete

Ladda hem PowerPoint

Checklista för efterarbete

Ladda hem PDF
Kollegialt lärande

Filmer


Diskussionsmaterial (30-60 minuter)


Diskussionsfrågor: Kollegialt lärande

Ladda hem PDF

Diskussionsfrågor: Kollegialt lärande

Ladda hem PowerPoint

Övningsuppgift: Kollegialt lärande

Ladda hem PowerPoint