Fördjupning

En stor del av socialt arbete handlar om individuella bedömningar och etiska ställningstaganden, vilket skapar en komplexitet i mötet med klienter. I den här modulen behandlar vi några vanliga dilemman som socialarbetare ställs inför i samtalssituationen: vårdnadshavares närvaro, användandet av öppna och ledande frågor samt situationer där man bör besluta om att avstå från eller skjuta upp ett barnsamtal.

Detta är också frågor där såväl forskning som praxis kan peka i olika riktningar och där det är svårt att ge entydiga eller enkla svar. I den fördjupande texten ”Komplexa aspekter av samtal med barn” redogör vi för olika perspektiv och argument som är vanligt förekommande i litteraturen om barnsamtal i socialt arbete.

Syftet med texten är dels att belysa komplexiteten i dessa teman, och dels att skapa förutsättningar för ett samtal där ni kan hitta er egen inställning. Det finns sällan ett rätt sätt att lösa en situation, men det är viktigt är att man vet varför man gör som man gör så att ens beslut inte grundas i rädslor eller sker oreflekterat.

BARNKONVENTIONENS GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2).
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (artikel 3).
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6).
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (artikel 12).
Komplexa frågor

Filmer (Filmtid: 5.75 minuter)


Finns det tillfällen då jag inte bör prata med ett barn?

Visa film 1.2 (02:10 min)

Bör barnets vårdnadshavare vara med i samtalet?

Visa film 1.4 (02:36 min)

Öppna, slutna och ledande frågor

Visa film 2.12 (01:29 min)

Diskussionsmaterial


Diskussionsunderlag: Komplexa aspekter av samtal med barn

Ladda hem PDF

Diskussionsfrågor: Komplexa frågor

Ladda hem PowerPoint

Övningsuppgift: Komplexa frågor

Ladda hem PowerPoint