Vi som skapat webbsidan

Titta på fler filmer
Här kan du läsa mer om oss som har skapat webbsidan och vad vi har för erfarenheter och bakgrund.

Josefin Bernhardsson

Forskningsledare • FoU Nordost / FoU Södertörn

Josefin är fil dr. i sociologi och arbetar i dag som forskningsledare på FoU Nordost. Hon har tidigare haft forskartjänster på både FoU Södertörn och FoU Nordväst där hon huvudsakligen arbetat med att utvärdera insatser och leda utvecklingsprojekt med fokus på barns inflytande och delaktighet.

Kamilla Nylund

Utvecklingsledare • Huddinge kommun

Kamilla är lärare, har en MSc i Folkhälsonutrition och en MSc i Medicinsk pedagogik, arbetar som kompetensutvecklingsledare inom individ – och familjeomsorgen i Huddinge kommun. Hon har tidigare arbetat på Karolinska Institutet med undervisning, pedagogiskt utvecklingsarbete och forskning inom hälsofrämjande arbete. Kamilla har bland annat skrivit böcker om samtalsmetodik och beteendeförändring.

Marie Agnesjö

Leg. barn- & ungdomspsykoterapeut • Huddinge kommun

Marie har sedan ett år tillbaka en tjänst som barnpsykoterapeut inom Öppenvården 0-20 år i Huddinge kommun. Hon har  arbetat i mer än 15 år med barn och deras familjer som familjebehandlare (Järfälla, Farsta och Huddinge), barngruppledare samt som kurator och leg.psykoterapeut på BUP i Skärholmen. Marie har särskilt intresserat sig för samtal med barn, trauma- och anknytningsteori. Som familjebehandlare i Farsta var hon med och tog metoden Trygghetscirkeln (COS) till Sverige.

Amanda Thomsson

Webbdesigner • Fou Södertörn

Amanda jobbar som digital designer med sin egen firma och är projektanställd på FoU Södertörn som webbdesigner för Prata med barn.nu. Hon har läst grafisk design på Berghs School of Communication, driver ett café i Stockholms skärgård på sommaren och hantverkar och återskapar vikingatid på fritiden.

Carolin Clemente

Socialsekreterare • Huddinge kommun

Carolin är socionom och arbetar som utredande socialsekreterare på barnenheten i Huddinge kommun sedan fem år tillbaka och leder barngrupper med fokus på föräldrar som missbrukar. Hon läser i dagsläget grundläggande utbildning i psykoterapi. Carolin är anställd av Svenska Handbollförbundet och sitter i Trygghetsrådet med uppdrag att föreläsa, handleda och förebygga övergrepp och våld inom svensk handboll.

Therese Bergsell

Utvecklingsledare • Huddinge kommun

Therese är socionom och har arbetat inom socialtjänsten i 11år främst med föräldrastöd och förebyggande arbete tillsammans med elevhälsan. Den senaste åren har hon även jobbat med traineeprogram för socionomstudenter och utvecklingsfrågor för individ- och familjeomsorg.

Lotta Molander

Kvinno- & tjejjouren • Huddinge

Lotta har arbetat som familjebehandlare i över trettio år och har idag en tjänst på Huddinge Kvinnojour. Hon har ett flertal utbildningar med sig, bland annat i sorgebearbetning, barn-familje-institutions kunskap och barn och ungdomspsykiatri. Hon är certifierad EQ -handledare och gruppledare. Lotta föreläser om våld i nära relationer och har även gjort filmen ”Jag sa att jag hade en mardröm” i samarbete med Annika Ernst och Unizon.