Före ett samtal

Ett sätt att bli tryggare i samtalssituationen är att förbereda sig väl (eller så gott det går med tanke på att ärenden ibland är akuta). I den här modulen ger panelen konkreta tips på saker som kan vara bra att tänka på när du förbereder ett barnsamtal.

Observera! Till varje film finns en kort sammanfattning av innehållet. För att få med alla aspekter av samtalet och dess innehåll bör du titta på filmerna i sin helhet.
Titta på fler filmer

Frågor och svar

Hur kan jag förbereda mig inför ett samtal?

Hur kan jag förbereda mig inför ett samtal?

 • Läs på om barnet (om det går).
 • Tänk igenom mål och syfte med samtalet. Vad ska det konkret handla om? Hur kan du tydliggöra det för barnet?
 • Ta med dig något som barnet kan leka med, hålla i eller använda under samtalet. Planera hur rummet ska se, möblera om så att du inte sitter mitt emot barnet, tänk "tio i två".
 • Ta några minuter innan samtalet för att förbereda dig mentalt och ”blanka kartan” , det vill säga, rensa ut tidigare händelser från dagen för att kunna vara helt närvarande och fokuserad i samtalet.
Vad kan jag göra för att barnet ska känna sig delaktigt från start?

Vad kan jag göra för att barnet ska känna sig delaktigt från start?

 • Börja med dig själv: Reflektera över vad du har för inställning till barn och barns delaktighet.
 • Försök att jämna ut maktobalansen som finns mellan dig och barnet. Det kan vara viktigt att ge barn kontroll i samtalet, särskilt om de inte tidigare haft kontroll i sina familjesituationer.
 • Ett konkret sätt att överlämna makt är att stämma av med barnet: "Jag skulle vilja att vi pratade om det här, är det okej med dig? "

Diskutera Delaktighet

Hur ser du och din arbetsgrupp på barns delaktighet?

Hur gör ni idag för att barn ska vara delaktiga?

Vad kan ni göra för att öka barns delaktighet?

Finns det tillfällen då jag inte bör prata med ett barn?

Fråga från socialsekreterare

Fråga från socialsekreterare

Finns det tillfällen då jag inte bör prata med ett barn?

 • Nej, i princip finns inga tillfällen då du inte kan prata med barn. Barnet är den viktigaste aktören i sin egen utredning, därför bör vi prata med barnet. Däremot ska du aldrig pressa ett barn till att prata.
 • Det är skillnad på att tala till ett barn och att tala med ett barn. Barnet behöver inte prata om det inte vill. Som socialarbetare kan du däremot behöva ge information, eller dela med dig av kunskap, som kan vara till hjälp för barnet.
Bör barnets vårdnadshavare vara med i samtalet?

Bör barnets vårdnadshavare vara med i samtalet?

 • Det beror på vad syftet med samtalet är. Vid en akut skyddsbedömning bör du prata enskilt med barnet.
 • I vissa fall kan det vara bra att ha en förälder med vid första samtalet, men sedan är det oftast bättre om du kan ha enskilda samtal.
 • Fråga barnet:  Är det okej om du och jag pratar själva utan dina föräldrar ett tag?
Kan jag ta med barnets syskon i samtalet? 

Fråga från socialsekreterare

Fråga från socialsekreterare

Kan barnets syskon vara med i samtalet om det inte vill ha ett enskilt samtal med mig?

 

 • Gör en individuell bedömning och utgå från det enskilda barnet och barnets vilja. Det viktigaste är att barnet känner sig tryggt och att du vet varför du har tagit beslutet.
 • Det är bättre att ha ett samtal tillsammans med ett syskon än inget samtal alls. Var dock uppmärksam på att syskon kan styra i samtalen.
 • Ha gärna ett enskilt samtal med barnet när det känner sig tryggare - om det går.
Vilka är för- och nackdelarna med att vara två handläggare i ett samtal?

Fråga från socialsekreterare

Fråga från socialsekreterare

Vilka är för- och nackdelarna med att vara två handläggare i ett samtal? 

 • Är syftet klart?  Varför är det motiverat att vara två handläggare?
 • Se till att rollfördelningen mellan er som handläggare är tydlig från start. 
 • Förklara för barnet vilka roller ni kommer ha i samtalet och syftet med det.
 • Det finns många fördelar med att vara två handläggare men det är viktigt att syftet är tydligt och att både ni och barnet känner er trygga i situationen. Om det skapar osäkerhet kan det tvärtom vara en nackdel.  
Vad bör jag tänka på när det gäller samtal med äldre respektive yngre barn?

Vad bör jag tänka på när det gäller samtal med yngre respektive äldre barn? 

 • Det beror på syftet med samtalet. Med yngre barn bör man generellt sett använda ett mer konkret språk, medan äldre tonåringar oftast har lättare att svara på öppna och mer abstrakta frågor.
 • Även om det är svårt att få konkret information från de yngsta barnen kan de må bra av att få viss information om vad som händer omkring dem.
Från vilken ålder är det lämpligt att ha samtal med barn?

Fråga från socialsekreterare

Fråga från socialsekreterare

Från vilken ålder är det lämpligt att ha samtal med barn? Finns det en åldersgräns?

 • Det finns ingen åldersgräns för att prata med barn, du behöver utgå från det enskilda barnet. Det går att prata med barn från mycket yngre ålder än vad man generellt gör.
 • Även om man inte får en heltäckande och konkret berättelse av ett litet barn kan man ge barnet information eller hjälpa barnet att sätta ord på det som händer omkring dem.
Hur långt bör ett barnsamtal vara? 

Fråga från socialsekreterare

Fråga från socialsekreterare

Hur långt bör ett barnsamtal vara?

 • En tumregel är cirka 15–30 minuter.
 • Utgå från det enskilda barnet och känn in vad det behöver i stunden. Barn brukar visa när de inte orkar längre. Var närvarande i samtalet och uppmärksam på om barnet börjar skruva på sig eller sväva ut i svaren.
 • Ta en paus! Fika, kolla på leksaker, gör något annat en stund.
 • Tänk på att 15 minuter kan kännas som en kort stund för en vuxen, men långt för ett barn.  Boka in flera träffar om det behövs, hellre än att pressa in ett längre samtal.

Diskutera
med kollegorna

Hur/vilka förberedelser gör du och dina kollegor inför ett samtal med barn? Dela med er till varandra.

Hur kan ni peppa och stötta varandra inför barnsamtal?

Tips!

Att vara påläst och förberedd inför mötet signalerar till barnet att barnet är viktigt, väntat och välkommet. En bra start kan vara den avgörande skillnaden för att få till ett lyckat samtal och bygga en god relation till barnet.