Efter ett samtal

Hur kan du samla information och insikter du fått när du träffat ett barn? I den här modulen tar vi upp saker som kan vara bra att göra efter ett samtal.

Observera! Till varje film finns en kort sammanfattning av innehållet. För att få med alla aspekter av samtalet och dess innehåll bör du titta på filmerna i sin helhet.

Vad bör man tänka på efter ett samtal?

Vad bör man tänka på efter ett samtal?

  • Sammanfatta samtalet för dig själv och gör en bedömning av eventuell oro.
  • Avsätt tid för ”självreflektion”. Ta exempelvis tio minuter medan du städar rummet och fundera över om det var något i samtalet som inte gick så bra. Något du behöver tänka på eller fråga vidare kring vid nästa tillfälle?  Någon reaktion hos barnet som du inte fångade upp?  
  • Be om handledning eller prata med kollegor om det är något du behöver hjälp att komma vidare med.
Titta på fler filmer

Diskutera
Erfarenheter

Hur tar vi tillvara på varandras kompetens och erfarenheter av att prata med barn på vår enhet?

Hur ser vi till att barnsamtal blir av? Att de prioriteras?