Vanliga farhågor

I den här modulen reflekterar panelen över vanliga farhågor som socialarbetare har samt ger konkreta tips på vad du kan göra för att skapa trygghet i samtalssituationen.
Titta på fler filmer

Vad kan du göra för att minska din oro?

Vad kan du göra för att minska din oro? 

  • Först och främst: Du behöver inte vara så rädd för att göra fel. Eventuella missar går oftast att reparera vid ett senare tillfälle.
  • Förbered dig. För att ett samtal ska bli så bra som möjligt är det viktigt att förbereda sig och vara mentalt redo för det som barnet har att berätta. Stäm av med en kollega om du känner dig osäker.
  • Reflektera över dig själv. Vad består dina farhågor av? Är det att barnet ska blir ledset eller besviket, eller att du inte ska kunna lösa barnets situation just nu? Vad är det värsta som kan hända?  
  • Tänk på att du inte kan lösa allt i ett samtal. Genom att vara närvarande och bekräfta barnets berättelse gör du redan en viktig skillnad för barnet.
  • Se eventuella misstag som värdefull information. Ta en stund för självreflektion efter samtalet och fundera över om det är något du kan göra annorlunda nästa gång.

Ta emot barnets
berättelse

Risken är liten att du i ett samtal gör det värre för barnet. Däremot är det är viktigt att du klarar av att härbärgera (ta emot) barnets berättelse och känslor utan att visa att du själv blir upprörd eller ledsen.

Du kan hjälpa barnet genom att: 

Avdramatisera
Berätta att det finns andra barn som varit med om liknande saker och att barnet inte är inte ensamt.

Bekräfta 
Bekräfta att barnets handlingar och känslor är adekvata. "Jag förstår att du blev rädd när...”

Affirmera 
Stärk barnet i att det är kompetent. "Vad klokt av dig att tänka så" eller "Vad modigt att du kom hit och berättade...”